e-UT 09.03.11 - Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata. Karbonátosodás, a kloridbehatolás mélységének és a kloridtartalom mennyiségének

1. PDF oldal
Összesen: 18 oldal