Érvényben lévő útügyi műszaki előírások

 Információ a dokumentumokról

A jelenleg, az út- hídépítési munkák során alkalmazandó és érvényben lévő útügyi műszaki előírások gyűjteménye.​

Érvényben lévő útügyi műszaki előírások
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
e-UT 02.01.21 - Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása
2009. április 15.
e-UT 02.01.23 - Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a közúti szolgáltatási szint megállapítására
2009. július 15.
e-UT 02.01.31 - Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel
2005. május 1.
e-UT 02.01.41 - A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei
2003. szeptember 1.
e-UT 02.01.42 - Közúti biztonsági audit - Módszertan
2009. február 15.
e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése)
2006. január 1.
e-UT 03.01.11 - Közutak tervezése (KTSZ)
2008. szeptember 1.
e-UT 03.01.15 - 20 m koronaszélességű, 2×2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai
2019. október 15.
e-UT 03.02.12 - Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése)
2008. november 15.
e-UT 03.02.21 - Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2004.. július 1.
e-UT 03.02.31 - A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése)
2005. január 1.
e-UT 03.03.11 - Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése)
2010. június 15.
e-UT 03.03.21 - Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészítése)
2004. október 1.
e-UT 03.03.31 - A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése
2009. október 15.
e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése
2019.05.15
e-UT 03.05.12 - Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)
2009. augusztus 15.
e-UT 03.06.11 - Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés
2005. május 1.
e-UT 03.07.11 - Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése)
2009. május 15.
e-UT 03.07.12 - Közutak víztelenítésének tervezése
2004. január 1.
e-UT 03.07.14 - Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett (A KTSZ kiegészítése)
2009. márciius 15.
e-UT 03.07.21:2019/M1 - Autópálya-mérnökségek és kombinált mérnökségek tervezése
2021. április 15.
e-UT 03.07.22 - Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé (A KTSZ kiegészítése)
2007. július 1.
e-UT 03.07.23 - A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)
2009. június 15.
e-UT 03.07.24 - A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése
2009. május 15.
e-UT 03.07.42 - Közúti közlekedési zaj számítása
2003. szeptember 1.
e-UT 03.07.43 - Közúti zajárnyékoló falak. Létesítés és fenntartás
2006. május 1.
e-UT 03.07.53 Ökológiai átjárók és védőkerítések kialakítása közutak mellett
2019.05.15
e-UT 04.01.12 - Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása
2007. április 1.
e-UT 04.01.15 - Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek
2019. október 15
e-UT 04.01.21 - Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek
2003. május 1.
e-UT 04.02.11 - Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2012. január 15.
e-UT 04.02.12 - Közúti jelzőtáblák (Y). A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei
2012. január 15.
e-UT 04.02.21 - Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.22 - Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.23 - Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.24 - Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.25 - Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.26 - Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő táblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.31 - Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.32 - Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik
2012. január 15.
e-UT 04.02.35 - A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái
2005. szeptember 1.
e-UT 04.02.41 - Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
1998. szeptember 1
e-UT 04.02.42 - Útépítési adatközlő táblák alkalmazása
2020.08.15
e-UT 04.03.11 - Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT)
2001. szeptember 1.
e-UT 04.03.21 - Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése
2001. április 1.
e-UT 04.03.33 - Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk
2006. december 1.
e-UT 04.04.13 - Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2020.08.15
e-UT 04.05.14 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2020. május 15.
e-UT 05.01.15 - Útépítési kőanyaghalmazok
2019. január 1.
e-UT 05.01.21 - Kationaktív bitumenemulziók
2018. március 15
e-UT 05.01.26 - Bitumenes kötőanyagok az útpályaszerkezetek aszfaltburkolati keverékeinek gyártásához
2018. március 15.
e-UT 05.02.11. - Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
2019. január 1.
e-UT 05.02.15 - Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt
2008. május 15.
e-UT 05.02.16 - Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és kátyúzókeverékek
2004. január 1.
e-UT 05.02.31 - Útbeton betonhulladék újrahasznosításával
2008. december 15.
e-UT 05.02.41 - Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként
2002. június 1.
e-UT 05.02.42 - Útburkolatok hézagkitöltő anyagai
2008. július 15.
e-UT 05.02.43 - Útburkolati jelek anyagai és felhasználói követelményei
2019. július 15
e-UT 05.02.54 - Betonburkolatból visszanyert beton adalékanyagként történő újrafelhasználása
2019. október 15
e-UT 05.02.55 - Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással
2008. december 15.
e-UT 05.02.56 - Hideg remix
2019. november 15.
e-UT 06.02.11 - Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2007. április 1.
e-UT 06.03.11 - Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete
2010. január 15.
e-UT 06.03.12 - Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
2009. július 15.
e-UT 06.03.13 - Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
2005. július 1.
e-UT 06.03.15 - Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése
2006. július 1.
e-UT 06.03.21 - Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
2019. január 1.
e-UT 06.03.22 - Hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek
2017. július
e-UT 06.03.23 - Kohósalakaszfalt útpályaalapok és -burkolatok
1992.
e-UT 06.03.26 - Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok
2020.08.15
e-UT 06.03.31 - Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények
2006. július 1.
e-UT 06.03.32 - Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények
1993.
e-UT 06.03.33 - Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások
2010. december 15.
e-UT 06.03.34 - Kompozit burkolatú (merev) útpályaszerkezetek építése. Építési előírások, követelmények
2011. április 15.
e-UT 06.03.35 - Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű betonburkolatú merev útpályaszerkezet építése
2008. szeptember 15.
e-UT 06.03.36 - Hengereltbeton burkolatok tervezése és építése
2019. október 15
e-UT 06.03.41 - Kő- és műkő burkolatok építése
2006. május 1.
e-UT 06.03.42 - Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények
2011. március 15.
e-UT 06.03.53 - Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
2019. január 1.
e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
2019.05.15
e-UT 07.01.11 - Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
2011. december 22.
e-UT 07.01.12 - Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése (KHT) 2.
2011. december 22.
e-UT 07.01.13 - Acélhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 3.
2011. december 22.
e-UT 07.01.14 - Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 4.
2011. december 22.
e-UT 07.01.15 - Öszvérhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 5.
2011. december 22.
e-UT 07.01.16 - Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon
2002. szeptember 1.
e-UT 07.01.18 - Fahidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 8.
2011. december 22.
e-UT 07.02.11 - Közúti hidak építése 1. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek
2011. december 22.
e-UT 07.02.12 - Közúti hidak építése II. Acélhidak gyártása és szerelése
2002. szeptember 1.
e-UT 07.02.13 - Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok
2003. jnauár 1.
e-UT 07.02.14 - Közúti hidak építése IV. Nyitott munkagödör kialakítása, víztelenítése
2001. augusztus 1.
e-UT 07.02.15 - Közúti hidak építése V. Alapozások
2001. augusztus 1.
e-UT 07.03.11:2018/M1 - Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei
2020. szeptember 15.
e-UT 07.03.23 - Acélpályalemezű hidak szigetlése és aszfaltburkolata
2019. január 15
e-UT 07.03.25 - Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata
2020.október 15.
e-UT 07.04.11 - Közúti hidak korrózióvédelme 3. Acélszerkezetek
2011. december 22.
e-UT 07.04.13 - Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek
2011. december 22.
e-UT 07.06.11 - Közúti alagutak létesítése
2021.01.15
e-UT 08.01.11 - Az azonosítópont típusú helyazonosítási mód
1995.
e-UT 08.01.21 - Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása
2003. május 1.
e-UT 08.01.22 Országos Közúti Adatbanki szolgáltatás
2020. július 15.
e-UT 08.01.23 - Országos közutak nyilvántartása. Közúti hidak helyazonosítása
2000. december 1.
e-UT 08.01.24 - Országos közutak nyilvántartása. Közutak feletti akadályok
1999. december 1.
e-UT 08.01.25 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete
2019.05.15
e-UT 08.01.26 - A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatfeltöltési és működési rendje
2010. április 15.
e-UT 08.01.31 - Az ÚTINFORM számára történő információszolgáltatás módja és rendje
2019. 12.15
e-UT 08.01.41 - Útkísérletek lebonyolítása
2001. április 1.
e-UT 08.01.51 - Közúti járművek kerék-, tengelyterhelésének és össztömegének ellenőrzése
2018. március 15
e-UT 08.01.52 - Műszaki biztonsági intézkedések csökkentett közúti űrszelvény és hídteherbírás esetén
2020. június 15.
e-UT 08.01.53 - Tengelyterhelés-mérő hálózat kialakításának feltételei (A KTSZ kiegészítése)
2009. január 15.
e-UT 08.01.61 - Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata
2002. szeptember 1.
e-UT 08.02.11 - Aszfaltburkolatok fenntartása
2011. június 15.
e-UT 08.02.21 - Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése
2008. július 15.
e-UT 08.02.22 - Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok (hígított bitumen, bitumenemulzió és speciális kötőanyagú keverékek) összetétele, gyártása, bedolgozása, minősítése
2011. június 15.
e-UT 08.02.31 - Betonburkolatok fenntartási technológiái
2011. január 15.
e-UT 08.02.32 - Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása
2011. január 15.
e-UT 08.02.33 - Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése
2008. július 15.
e-UT 08.02.41 - Közúti hidak fenntartása
2014. november 15.
e-UT 08.03.11 - Szórósó. Technikai nátrium-klorid
2010. április15.
e-UT 08.03.12 - Hóvédművek. Műanyaghálós hóvédművek
1983.
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével
2005. szeptember 1.
e-UT 09.01.11 - Modifikált útépítési bitumenek rugalmas visszaalakulás-vizsgálata
1998. decemberr 15.
e-UT 09.01.12 - Kationaktív bitumenemulziók vizsgálata
2002. január 1.
e-UT 09.01.31 - Út- és hídépítési betonok párazáró anyagainak minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
1990.
e-UT 09.02.11. - Radiometriás tömörségmérés
2019. április.15
e-UT 09.02.12 - Közúti töltéssüllyedések mérése
2000. december 1.
e-UT 09.02.21 - Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral
1999. június 1.
e-UT 09.02.22 - Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel
2002. június 1.
e-UT 09.02.23 - Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés Scrim-mérőkocsival
1999. június 1.
e-UT 09.02.26 - Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel
2008. november 15.
e-UT 09.02.27 - Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-berendezéssel
2013. május 15.
e-UT 09.02.28:2020 - RST- mérés, -értékelés és az eredmények feldolgozása
2020. május 15.
e-UT 09.02.31 - Dinamikus teherbírásmérés
1998.
e-UT 09.02.32 - Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel
1999. március 16.
e-UT 09.02.33 - Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB)
2000. május 1.
e-UT 09.02.34 - Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása
2000. május 1.
e-UT 09.02.35 - Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel
2005. május 1.
e-UT 09.02.41 - Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással
2010. március 15.
e-UT 09.03.11 - Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata. Karbonátosodás, a kloridbehatolás mélységének és a kloridtartalom mennyiségének
1999. december 1.
e-UT 09.03.21 - Közúti hídszigetelések felülettel párhuzamos tapadószilárdságának laboratóriumi vizsgálata
1999. dcember 1.
e-UT 09.03.22 - Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési anyagok hőtűrő képességének
1999. december 1.
e-UT 09.03.23 - Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hőtűrő képességének és vízállóságának labóratóriumi vizsgálata
2006. december 1.
e-UT 09.04.11 - Közúti betonburkolatok és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal
1999. június 1.
e-UT 09.04.12 - Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel
2000. április 1.
e-UT 09.04.15 - Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei
2019. január 1.