Érvényben lévő útügyi műszaki előírások

A jelenleg, az út- hídépítési munkák során alkalmazandó és érvényben lévő útügyi műszaki előírások gyűjteménye.​

Formanyomtatvány UME témajavaslathoz, kidolgozás felülvizsgálatához: letöltés

Érvényben lévő útügyi műszaki előírások
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
e-UT 02.01.21 - Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása
2009
e-UT 02.01.23 - Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a közúti szolgáltatási szint megállapítására
2009
e-UT 02.01.31 - Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel
2005
e-UT 02.01.41 - A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények.
2003
e-UT 02.01.42 - Közúti biztonsági audit
2009
e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei
2006
e-UT 03.07.53_M1 - Ökológiai átjárók és védőkerítések kialakítása közutak mellett
2021. szeptember 15.
e-UT 03.07.47 - Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falka építése, fenntartása
2021.szeptember 15.
e-UT 03.01.11 - Közutak tervezése
2006
e-UT 03.01.15 - 20 m koronaszélességű, 2×2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai
2019. október 15.
e-UT 03.02.12 - Közúti forgalom csillapítása
2008
e-UT 03.02.21 - Közutak melleti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2004
e-UT 03.02.31 - A parkolási létesítmények geometriai tervezése
2005
e-UT 03.03.21 - Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
2004
e-UT 03.03.31 - A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése
2009
e-UT 03.04.13 - Kerékpározható közutak tervezése
2019. május 15.
e-UT 03.05.12 - Akadálymentes közúti létesítmények
2009
e-UT 03.06.11 - Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés
2005
e-UT 03.07.11 - Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése
2009
e-UT 03.07.12 - Közutak víztelenítésénak tervezése
2004
e-UT 03.07.14 - Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett
2009
e-UT 03.07.21_M1 - Autópálya-mérnökségek és kombinált mérnökségi telepek tervezése
2021. április 15.
e-UT 03.07.22 - Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé
2007
e-UT 03.07.23 - A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése
2009
e-UT 03.07.24 - A közúti közösségi közlekedés pályáinak, utas és járműforgalmi létesítményeinek tervezése
2009
e-UT 03.07.42 - Közúti közlekedési zaj számítása
2003
e-UT 04.01.12 - Jármű és gyalogosérzékelők alkalmazása
2007
e-UT 04.01.21 - Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek
2003
e-UT 04.01.15 - Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek
2019. október 15.
e-UT 04.02.11 - Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2012
e-UT 04.02.12 - Közúti jelzőtáblák (Y). Feliratok betűi, számjegyei és írásjelei
2012
e-UT 04.02.21 - Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.22 - Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.23 - Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.24 - Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.25 - Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.26 - Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.31- Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.32 - Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.33 - Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk
2006
e-UT 04.02.35 - A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái
2005
e-UT 04.02.41 - Közterületi információs táblák megtervezése, alkamzása és elhelyezése
1998
e-UT 04.02.42 - Útépítési adatközlő táblák alkalmazása
2020. augusztus 15.
e-UT 04.03.11- Útburkolati jelek tervezése
2001
e-UT 04.03.21 - Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése
2001
e-UT 04.04.13 - Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2020. augusztus 15.
e-UT 04.05.14 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2020. május 15.
e-UT 05.01.15 - Útépítési kőanyaghalmazok
2019. január 1.
e-UT 05.01.21 - Kationaktív bitumenemulziók
2018. március 15.
e-UT 05.01.26 - Bitumenes kötőanyagok
2018. március 15.