Kezdőlap

Útügyi műszaki előírások kidolgozása, kiadása, illetve a meglévő útügyi műszaki szabályozásba foglaltaktól eltérő műszaki megoldásokról (eltérésekről) szóló állásfoglalások, határozatok


Az Útügyi Műszaki Előírások megvásárlására ide kattintva van lehetőség.

Az útügyi műszaki szabályozás jogrendszerének megújítására, meghatározott ütemben történő felülvizsgálata feladatként hozta magával a jelenleg érvényes útügyi műszaki előírások jogszabályban rögzített eljárásrendnek megfelelő felülvizsgálatát és kiadásukhoz szükséges intézkedéseket. 

Az útügyi műszaki előírások kidolgozásának és alkalmazásának célja az útügyi tevékenység eredményességének és biztonságának egységes szakmai alapelvek mentén történő, országosan egyenletes színvonalú biztosítása. 

A jelenleg érvényben lévő útügyi műszaki előírások sok esetben korszerűtlenné váltak, egymásnak ellentmondóak, nehezen értelmezhetőek a mai korszerű alapanyagokra, technológiákra nézve, ezért a manapság használatos előírások modernizációja, újragondolása, felülvizsgálata, illetve új útügyi műszaki előírások elkészítése a közúti ágazati szakma azonnali megoldást jelentő problémája. 

Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet – összhangban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (3) bekezdés b) pont 38. alpontja szerinti felhatalmazással – megalkotása és érvénybelépése segítségével ez a régóta húzódó probléma megoldhatóvá válik. 

Az útügyi műszaki előírások kidolgozására irányuló tevékenység ellátására a 1183/2017. (IV. 10.) kormányhatározat előírja az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) létrehozását, az útügyi tevékenység, feladatok ellátásában reprezentatíve jelenlévő szervezetek (vezetői vagy általuk kijelölt képviselők, személyek) kötelező bevonásával működik. A Bizottság a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint koordináló szervezet útján látja el a feladatait. 

„Az Útügyi Bizottság 

az útügyi műszaki előírások megalkotására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrendben kidolgozza és felülvizsgálja az útügyi műszaki előírásokat tartalmazó szakmai szabályokat; 

az a) alpontban hivatkozott jogszabályban meghatározott eljárásrendben a közút tervezésében, építésében vagy üzemeltetésében érintett természetes vagy jogi személy megkeresésére egyedi szakmai állásfoglalást alakít ki a megkereső által bemutatott, az útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól eltérő műszaki megoldásokról;

a közlekedésért felelős miniszter útján javaslatot tehet az útügyi műszaki szabályozás jogszabályi környezetének kialakítására, módosítására;

a c) alpontban meghatározott feladat ellátása érdekében közreműködik az útügyi műszaki szabályozással összefüggő jogszabálytervezetek előkészítésében és egyeztetésében, ennek keretében az előterjesztések közigazgatási egyeztetések során előmozdítja az útügyi szakterület civil és más szervezetei, a hatóságok, továbbá a feladatkörükben érintett miniszterek által vezetett minisztériumok szakterületi felelősei közötti szakmai párbeszédet."

A bizottság tevékenysége során biztosítja az országos közúthálózat területén megvalósuló út- és hídépítési munkákban résztvevők naprakész tájékoztatását az új és átdolgozott útügyi műszaki előírásokról, illetve az útügyi műszaki szabályozásban foglaltaktól eltérő műszaki megoldásokra (műszaki eltérés) kiadott egyedi állásfoglalásokról.

Ezzel lehetővé teszi, hogy a közúti alágazat területén dolgozók, azokat napi munkájuk során alkalmazni tudják és folyamatosan nyomon követhessék.