Archív, hatályt vesztet Útügyi Műszaki Előírások

Archív, hatályt vesztet Útügyi Műszaki Előírások
Tárgy
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
e-UT 03.04.11
e-UT 03.04.11 - Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése)
hatályát vesztette: 2019.05.15
e-UT 03.07.21
e-UT 03.07.21 - Üzemi létesítmények tervezése. Autópálya-mérnökségek
hatályát vesztette: 2019.07.15
e-UT 03.07.51
e-UT 03.07.51 - Ökológiai átjárók
hatályát vesztette: 2019.05.15
e-UT 03.07.52
e-UT 03.07.52 - Védőkerítések kialakítása közutak mellett
hatályát vesztette: 2019.05.15
e-UT 04.01.11
e-UT 04.01.11 - Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák (VJT) követelményei
hatályát vesztette: 2019. 10.15
e-UT 04.01.13
e-UT 04.01.13 - Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek alkalmazása
hatályát vesztette: 2019.10.15
e-UT 05.01.11
e-UT 05.01.11 - Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész Útalapok
hatályát vesztette: 2019. 01.01
e-UT 05.01.12
e-UT 05.01.12 - Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész: Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz
hatályát vesztette: 2019. 01.01
e-UT 05.01.13
e-UT 05.01.13 - Kőlisztek. Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz
hatályát vesztette: 2019. 01.01
e-UT 05.01.14
e-UT 05.01.14 - Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 2. rész. Zúzott kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz
hatályát vesztette: 2019. 01.01
e-UT 05.01.21
e-UT 05.01.21 - Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények
hatályát vesztette: 2018.03.15
e-UT 05.01.22
e-UT 05.01.22 - Útépítési modifikált bitumenek. Követelmények
hatályát vesztette: 2018.03.15
e-UT 05.02.11
e-UT 05.02.11 - Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
hatályát vesztette: 2019.01.01
e-UT 05.02.12
e-UT 05.02.12 - Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez
hatályát vesztette: 2019.01.01
e-UT 05.02.13
e-UT 05.02.13 - Útépítési aszfaltkeverékek
hatályát vesztette: 2019.01.01
e-UT 05.02.14
e-UT 05.02.14 - Útépítési aszfaltkeverékek. Öntött aszfalt (MA)
hatályát vesztette: 2019.01.01
e-UT 05.02.43
e-UT 05.02.43 - Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei
hatályát vesztette: 2019.07.15
e-UT 05.02.54
e-UT 05.02.54 - Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása
hatályát vesztette: 2019.10.15
e-UT 06.03.21
e-UT 06.03.21 - Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények
hatályát vesztette: 2019.01.01
e-UT 06.03.51
e-UT 06.03.51 - Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
hatályát vesztette: 2019.01.01
e-UT 06.03.52
e-UT 06.03.52 - Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások
hatályát vesztette: 2019.01.01
e-UT_06_03_61
e-UT 06.03.61 - Útburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag kipermetezésével és zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok
hatályát vesztette: 2019.05.15
e-UT_06_03_62
e-UT 06.03.62 - Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok
hatályát vesztette: 2019.05.15
e-UT 07.03.11
e-UT 07.03.11 - Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei
hatályát vesztette: 2018.11.15
e-UT 03.07.31
e-UT 03.07.31 - Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ kiegészítése)
2008. szeptember 15.
e-UT 07.03.23
e-UT 07.03.23 - Közúti hidak szigetelése II. Acél pályalemez szigetelése és burkolata
hatályát vesztette: 2019.01.15
e-UT_08_01_25
e-UT 08.01.25 - Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete. Kiegészítő adatok és vizsgálati szempontok
hatályát vesztette: 2019.05.15
e-UT 08.01.51
e-UT 08.01.51 - Statikus tengelyterhelés-mérés
hatályát vesztette: 2018.03.15
e-UT 09.02.11
e-UT 09.02.11 - Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása
hatályát vesztette: 2019. 04.15.
e-UT 04.05.11
e-UT 04.05.11 - A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei
2001. május 1.
e-UT 04.05.12
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2010. május 15.
e-UT 04.05.13
e-UT 04.05.13 - Közúti jelzőtárcsa
2002. január 1.
e-UT 04.02.42
e-UT 04.02.42 - Útépítési adatközlő táblák alkalmazása
2002. január 1.
e-UT 04.04.12
e-UT 04.04.12 - Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2010. március 15.
e-UT 04.04.21
e-UT 04.04.21 - Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát
2017. július
e-UT 04.04.22
e-UT 04.04.22 - Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát. (Kiegészítés)
2017. július
e-UT 05.02.51
e-UT 05.02.51 - Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek
2003. május 1.
e-UT 05.02.52
e-UT 05.02.52 - Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása
2008. július 15.
e-UT 05.02.53
e-UT 05.02.53 - Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás
2009. április 15.
e-UT 06.03.24
e-UT 06.03.24 - Habosított bitumennel keverőtelepen készülő út-pályaszerkezeti alapréteg
2009. március 15.
e-UT_07_03_11
e-UT 07.03.11 - Kőzúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei
2018.november 15.
e-UT 07.03.21
e-UT 07.03.21 - Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata
2000. október 1.
e-UT 07.03.22
e-UT 07.03.22 - Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel
2006. július 6.
e-UT 07.03.24
e-UT 07.03.24 - Közúti hidak szigetelése IV. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és pályabeton burkolata
2007. november 1.
e-UT_08_01_22
e-UT 08.01.22 - Az Országos Közúti Adatbank működési rendje
2002. június 1.
e-UT 07.04.13
e-UT 07.04.13 - Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek
2011. december 22.
e-UT_07_05_11
e-UT 07.05.11 - Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon
2010. október 15.
e-UT_08_01_31
e-UT 08.01.31 - Az Útinform számára történő számítógépes információszolgáltatás módja és rendje
1999. június 1.
e-UT_08_01_52
e-UT 08.01.52 - Közúti hidak védelme járművek okozta károk ellen
2007. április 1.
e-UT_09_02_24
e-UT 09.02.24 - RST-mérés és -értékelés
1999. március 16.
e-UT_09_02_25
e-UT 09.02.25 - RST-mérés eredményeinek feldolgozása
2000. október 1.