Archív, hatályt vesztet Útügyi Műszaki Előírások

Archív, hatályt vesztet Útügyi Műszaki Előírások
Tárgy
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
e-UT 06.03.31:2006
e-UT 06.03.31 - Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények
Hatályát veszti: 2022.01.15.
e-UT 06.03.32:1993
e-UT 06.03.32:1993 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények
1993.01.
e-UT 06.03.34:2007
e-UT 06.03.34 - Kompozit burkolatú (merev) útpályaszerkezetek építése. Építési előírások, követelmének
Hatályát veszti: 2022.01.15.
e-UT 06.03.35:2008
e-UT 06.03.35 - Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű betonburkolatú merev útpályaszerkezet építése
Hatáylát veszti: 2022.01.15.
e-UT 06.03.41
e-UT 06.03.41 - Kő- és műkő burkolatok építése
2006
e-UT 06.03.42
e-UT 06.03.42 - Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése
2007
e-UT 06.03.51:2007
e-UT 06.03.51 - Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
hatályát veszti: 2019.01.01
e-UT 06.03.52:2007
e-UT 06.03.52 - Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások
hatályát veszti: 2019.01.01
e-UT 06.03.61:2000
e-UT 06.03.61 - Útburkolatok felületi bevonata kötőanyag kipermetezésével és zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok
hatályát veszti: 2019.05.15
e-UT 06.03.62:2007
e-UT 06.03.62 - Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológival készült felületi bevonatok
hatályát veszti: 2019.05.15
e-UT 07.02.11
e-UT 07.02.11 - Közúti hidak építése 1. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek
2011. augusztus
e-UT 07.02.12:2002
e-UT 07.02.12 - Közúti hidak építése II. Acélhidak gyártása és szerelése
Hatáylát veszti: 2022.02.15.
e-UT 07.03.11:2003
e-UT 07.03.11 - Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei
hatályát veszti: 2018.11.15
e-UT 07.03.21:2000
e-UT 07.03.21 - Közúti hidak szigetelése I. 20170815_NFM
hatályát veszti: 2020.10.15
e-UT 07.03.22:2006
e-UT 07.03.22 - Közúti hidak szigetelése III.
hatályát veszti: 2020.10.15
e-UT 07.03.23:2018
e-UT 07.03.23 - Acélpályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata
2019. január 15.
e-UT 07.03.23:2006
e-UT 07.03.23 - Közúti hidak szigetelése II. Acél pályalemez szigetelése és burkolata
hatályát veszti: 2019.01.15
e-UT 07.03.24:2007
e-UT 07.03.24 - Közúti hidak szigetelése IV.
hatályát veszti: 2020.10.15
e-UT 07.04.11:2011
e-UT 07.04.11 - Közúti hidak korrózióvédelme 3. Acélszerkezetek
Hatáylát veszti: 2022.01.15.
e-UT 07.04.11:2021
e-UT 07.04.11:2021 Acélszerkezetek korrózióvédelme
2022.01.15.
e-UT 07.04.13:2011
e-UT 07.04.13 - Közúti hidak korrózióvédelme 2 . Kész betonszerkezetek
hatályát veszti: 2021.05.15
e-UT 07.05.11:2010
e-UT 07.05.11 - Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmének hidakon
hatályát veszti: 2020.08.15
e-UT 08.01.22:2022
e-UT 08.01.22 - OKA
hatályát veszti: 2020.07.15
e-UT 08.01.25:2004
e-UT 08.01.25 - Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete. Kiegészítő adatok és vizsgálati szempontok
hatályát veszti: 2019.05.15
e-UT 08.01.26:2010
e-UT 08.01.26 - Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer adatfeltöltési és működési rendje
Hatáylát veszti: 2021. 07. 28.
e-UT 08.01.31:1999
e-UT 08.01.31 - Az ÚTINFORM számára történő információszolgáltatás módja és rendje
hatályát veszti: 2019.12.15
e-UT 08.01.41:2001
e-UT 08.01.41 - Útkísérletek lebonyolítása
Hatáylát veszti: 2021.07.28.
e-UT 08.01.51:2004
e-UT 08.01.51 - Statikus tengelyterhelés-mérés
hatályát veszti: 2018.03.15
e-UT 08.01.52:2007
e-UT 08.01.52 - Közúti hidak védelme járművek okozta károk ellen
hatályát veszti: 2020.06.15
e-UT 08.01.53
e-UT 08.01.53 - Tengelyterhelés-mérő hálózat kialakításának feltételei
2009
e-UT 08.02.11:2007
e-UT 08.02.11 - Aszfaltburkolatok fenntartása
Hatályát veszti: 2022.04.15.
e-UT 08.02.21:2008
e-UT 08.02.21 - Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése
Hatáylát veszti: 2022.04.15.
e-UT 08.02.22:2022
e-UT 08.02.22 - Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok összetétele, gyártása, bedolgozása, minősítése
Hatáylát veszti: 2022.04.15.
e-UT 08.02.32
e-UT 08.02.32 - Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása
2008
e-UT 08.03.21:2005
e-UT 08.03.21:2005 A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével
2005.09.01.
e-UT 09.01.11:1998
e-UT 09.01.11 - Modifikált útépítési bitumenek rugalmas visszaalakulás-vizsgálata
Hatáylát veszti: 2021.07.28.
e-UT 09.01.12:2002
e-UT 09.01.12:2002 - Kationaktív bitumenemulziók vizsálata
Hatáylát veszti: 2021.07.28.
e-UT 09.02.11:1998
e-UT 09.02.11 - Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása
hatályát veszti: 2019.04.15
e-UT 09.02.21
e-UT 09.02.21 - Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral
1999
e-UT 09.02.22
e-UT 09.02.22 - Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel
2002
e-UT 09.02.23
e-UT 09.02.23 - Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés SCRIM-mérőkocsival
1999
e-UT 09.02.24:1998
e-UT 09.02.24 - RST-mérés és -értékelés
hatályát veszti: 2020.05.15
e-UT 09.02.25:2000
e-UT 09.02.25 - RST-mérés eredményeinek feldolgozása
hatályát veszti: 2020.05.15
e-UT 09.02.27
e-UT 09.02.27 - Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-berendezéssel
2009
e-UT 09.02.32
e-UT 09.02.32 - Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel
1998
e-UT 09.02.35
e-UT 09.02.35 - Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyűejtősúlyos berendezéssel
2005
e-UT 09.03.11
e-UT 09.03.11 - Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata
1999
e-UT 09.04.11
e-UT 09.04.11 - Közúti betonburkolatok és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal
1999