Érvényben lévő útügyi műszaki előírások

A jelenleg, az út- hídépítési munkák során alkalmazandó és érvényben lévő útügyi műszaki előírások gyűjteménye.​

Formanyomtatvány UME témajavaslathoz, kidolgozás felülvizsgálatához: letöltés

Érvényben lévő útügyi műszaki előírások
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
e-UT 05.02.16:2004 Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és kátyúzókeverékek
2004.01.01.
e-UT 05.02.31:2008 Útbeton betonhulladék újrahasznosításával
2008.12.15.
e-UT 05.02.41:2002 Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként
2002.06.01.
e-UT 05.02.42:2008 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai
2008.07.15.
e-UT 05.02.43:2019 Útburkolati jelek anyagai és felhasználói követelményei
2019.07.15.
e-UT 05.02.55:2008 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással
2008.12.15.
e-UT 05.02.56:2019 Hideg remix
2019.11.15.
e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
2022.12.15.
e-UT 06.02.13:2022 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések
2022.12.15.
e-UT 06.03.11:2010 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezet
2010.01.15.
e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
2009.07.15.
e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
2005.07.01.
e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 ÚTPÁLYASZERKEZETEK ASZFALTBURKOLATI RÉTEGEINEK KÖVETELMÉNYEI
2021.12.15.
e-UT 06.03.22:1989 Hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek
1989.09.01.
e-UT 06.03.26:2020 Rugalmas kötőanyagú burkolatalapok
2020.08.15.
e-UT 06.03.33:2006 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások
2006.07.01.
e-UT 06.03.36:2019 Hengereltbeton burkolatok tervezése és építése
2019.10.15.
e-UT 06.03.37:2021 Beton- és kompozitburkolatok tervezése és építése
2022.01.15.
e-UT 06.03.43:2022 Kiselemes burkolatok
2022.12.15.
e-UT 06.03.53:2018 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
2019.01.01.
e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai
2019.05.15.
e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
2011.08.15.
e-UT 07.01.12:2011 Erőtani számítás Közúti hidak tervezése (KHT) 2.
2011.08.15.
e-UT 07.01.13:2011 Acélhidak Közúti hidak tervezése (KHT) 3.
2011.08.15.
e-UT 07.01.14:2011 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak Közúti hidak tervezése (KHT) 4.
2011.08.15.
e-UT 07.01.15:2011 Öszvérhidak Közúti hidak tervezése (KHT) 5.
2011.09.15.
e-UT 07.01.16.:2002 Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon
2002.09.01.
e-UT 07.01.18:2011 Fahidak Közúti hidak tervezése (KHT) 8.
2011.09.15.
e-UT 07.02.11:2022 Beton, vasbeton és feszített vasbeton közúti műtárgyak építése
2023.03.15.
e-UT 07.02.12:2021 Acélhidak gyártása és szerelése
2022.02.15.
e-UT 07.02.13:2003 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok
2023.01.01.
e-UT 07.02.14:2001 Közúti hidak építése IV. Nyitott munkagödör kialakítása, víztelenítés
2001.08.01.
e-UT 07.02.15:2001 Közúti hidak építése V. Alapozások
2001.08.01.
e-UT 07.03.11:2018/M1:2020 Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
2020.09.15.
e-UT 07.03.23:2018/M1:2022 Acél pályalemezű hidak szigetelése és aszfaltburkolata (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
2022.09.15.
e-UT 07.03.25:2020 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya-burkolata
2020.10.15.
e-UT 07.04.11:2021/M1:2023 Acélszerkezetek korrózióvédelme (Az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva)
2023.06.15.
e-UT 07.04.13:2021 Kész betonszerkezetek korrózióvédelme
2021.05.15.
e-UT 07.06.11:2021 Közúti alagutak létesítése
2021.01.15.
e-UT 08.01.11:1995 Az azonosítópont típusú helyazonosítási mód
1995
e-UT 08.01.21:2003 Országos közutak nyilvántartása Kettős helyazonosítás szabályozása
2003.05.01.
e-UT 08.01.22:2020 Országos Közúti Adatbanki szolgáltatás
2020.07.15.
e-UT 08.01.23:2000 Országos közutak nyilvántartása. Közúti hidak helyazonosítása
2000.12.01.
e-UT 08.01.24:1999 Országos közutak nyilvántartása. Közutak feletti akadályok
1999
e-UT 08.01.25:2019 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete
2019.05.15.
e-UT 08.01.31:2019 Az Útinform számára történő információszolgáltatás módja és rendje
2019.12.15.
e-UT 08.01.51:2018 Közúti járművek kerék-, tengelyterhelésének és össztömegének ellenőrzése
2018.03.15.
e-UT 08.01.52:2020 Műszaki biztonsági intézkedések csökkentett közúti űrszelvény és hídteherbírás esetén
2020.06.15.
e-UT 08.01.53:2022 Hatósági ellenőrzőhelyek kialakításának feltételei
2022.05.15.
e-UT 08.01.61:2002 Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata
2002.09.01.