Érvényben lévő útügyi műszaki előírások

A jelenleg, az út- hídépítési munkák során alkalmazandó és érvényben lévő útügyi műszaki előírások gyűjteménye.​

Formanyomtatvány UME témajavaslathoz, kidolgozás felülvizsgálatához: letöltés

Érvényben lévő útügyi műszaki előírások
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
e-UT 08.01.26 - Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer adatfeltöltési és működési rendje
2010. április
e-UT 08.01.31 - Az ÚTINFORM számára történő információszolgáltatás módja és rendje
2019. december 15.
e-UT 08.01.41 - Útkísérletek lebonyolítása
2001
e-UT 08.01.51 - Közúti járművek kerék-,tengelyterhelésének és össztömegének ellenőrzése
2018. március 15.
e-UT 08.01.52 - Műszaki biztonsági intézkedések csökkentett közúti űrszelvény és hídteherbírás esetén
2020. június 15.
e-UT 08.01.53 - Tengelyterhelés-mérő hálózat kialakításának feltételei
2009
e-UT 08.01.61 - Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata
2002
e-UT 08.02.11 - Aszfaltburkolatok fenntartása
2007
e-UT 08.02.21 - Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése
2008
e-UT 08.02.22 - Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok összetétele, gyártása, bedolgozása, minősítése
2002
e-UT 08.02.31 - Betonburkolatok fenntartási technológiái
2007
e-UT 08.02.32 - Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása
2008
e-UT 08.02.33 - Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése
2008
e-UT 08.02.41 - Közúti hidak fenntartása
2003
e-UT 08.03.11 - Szórósó. Technikai nátrium-klorid
2010. április
e-UT 08.03.12 - Hóvédművek. Műanyaghálós hóvédművek
1983
e-UT 08.03.21 - A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével
2005
e-UT 09.01.11 - Modifikált útépítési bitumenek rugalmas visszaalakulás-vizsgálata
1998
e-UT 09.01.12 - Kationaktív bitumenemulziók vizsálata
2002
e-UT 09.01.31 - Út-és hídépítési betonok párazáró anyagainak minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
1990
e-UT 09.02.11 - Radiometriás tömörségmérés
2019. április 15.
e-UT 09.02.12 - Közúti töltéssüllyedések mérése
2000
e-UT 09.02.21 - Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral
1999
e-UT 09.02.22 - Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel
2002
e-UT 09.02.23 - Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés SCRIM-mérőkocsival
1999
e-UT 09.02.26 - Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel
2008
e-UT 09.02.27 - Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-berendezéssel
2009
e-UT 09.02.31 - Dinamikus teherbírásmérés
1998
e-UT 09.02.32 - Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel
1998
e-UT 09.02.33 - Dinamikus behajlásmérés méretezéséhez (KUAB)
2000
e-UT 09.02.34 - Dinamikus teherbírásmérés (KUAB) Mérési eredmények feldologzása
2000
e-UT 09.02.28 - RST-MÉRÉS, -ÉRTÉKELÉS,ÉS AZ EREDMÉNYEK FELDOLGOZÁSA
2020. május 15.
e-UT 09.02.35 - Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyűejtősúlyos berendezéssel
2005
e-UT 09.02.41 - Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással
2010. április
e-UT 09.03.11 - Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata
1999
e-UT 09.03.21 - Közúti hídszigetelések felülettel párhuzamos tapadószilárdságának laboratóriumi vizsgálata
1999
e-UT 09.03.22 - Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési anyagok hőtűrő képességének laboratóriumi vizsgálata
1999
e-UT 09.03.23 - Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hőtűrő képességének és vízállóságának laboratóriumi vizsgálata
2006
e-UT 09.04.11 - Közúti betonburkolatok és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal
1999
e-UT 09.04.12 - Burkolatkeménység mérése PST-berendezéssel
2001
e-UT 09.04.15 - Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei
2019. január 1.