Érvényben lévő útügyi műszaki előírások

A jelenleg, az út- hídépítési munkák során alkalmazandó és érvényben lévő útügyi műszaki előírások gyűjteménye.​

Formanyomtatvány UME témajavaslathoz, kidolgozás felülvizsgálatához: letöltés

Érvényben lévő útügyi műszaki előírások
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
e-UT 02.01.23 - Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a közúti szolgáltatási szint megállapítására
2009.07.15.
e-UT 02.01.24:2022 Közutak forgalmának számlálása és az országos közutak forgalomszámlálási eredményeinek közzététele
2023.04.15.
e-UT 02.01.31 - Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel
2005.05.01.
e-UT 02.01.41 - A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények.
2003.09.01.
e-UT 02.01.42 - Közúti biztonsági audit
2009.02.15.
e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei
2006.01.01.
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2008.12.01.
e-UT 03.01.15 - 20 m koronaszélességű, 2×2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai
2019.10.15.
e-UT 03.02.12 - Közúti forgalom csillapítása
2008.11.15.
e-UT 03.02.21 - Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2004.07.01.
e-UT 03.02.33:2024 Gépjármű-várakozóhelyek geometriai kialakítása
2024.06.15.
e-UT 03.03.11:2022 Körforgalmak tervezése
2022.10.15.
e-UT 03.03.21 - Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
2004.10.01.
e-UT 03.03.32:2022/M1:2023 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése
2023.11.15.
e-UT 03.04.13 - Kerékpározható közutak tervezése
2019. 05.15.
e-UT 03.06.11 - Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, forgalomszabályozás, üzemeltetés
2005.05.01.
e-UT 03.07.11 - Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése
2009.05.15.
e-UT 03.07.12 - Közutak víztelenítésének tervezése
2004.01.01.
e-UT 03.07.14 - Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett
2009.03.15.
e-UT 03.07.21:2019/M1:2021 AUTÓPÁLYA-MÉRNÖKSÉGEK ÉS KOMBINÁLT MÉRNÖKSÉGEK TERVEZÉSE
2021.04.15.
e-UT 03.07.22 - Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé
2007.07.01.
e-UT 03.07.24:2009 A közúti közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése
2009.05.15.
e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
2023.03.15.
e-UT 03.07.42 - Közúti közlekedési zaj számítása
2003.09.01.
e-UT 03.07.47 - Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falak építése, fenntartása
2021.09.15.
e-UT 03.07.53:2019/M1:2021 ÖKOLÓGIAI ÁTJÁRÓK ÉS VÉDŐKERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA KÖZUTAK MELLETT
2021.09.15.
e-UT 04.01.12 - Jármű és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása
2007.04.01.
e-UT 04.01.15 - Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek
2019.10.15.
e-UT 04.02.11- Közúti jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2012
e-UT 04.02.12 - Közúti jelzőtáblák (Y) A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei
2012.01.15.
e-UT 04.02.21 - Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és jelképeik
2012.01.15.
e-UT 04.02.22 - Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik
2012.01.15.
e-UT 04.02.23 - Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik
2012.01.15.
e-UT 04.02.24 - Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik
2012.01.15.
e-UT 04.02.25 - Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik
2012.01.15.
e-UT 04.02.26 - Közúti jelzőtáblák (H). Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.31- Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik
2012.01.15.
e-UT 04.02.32 - Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik
2012
e-UT 04.02.33:2023 Közúti Jelzőtáblák. Turisztikai jelzőtáblák és alkalmazásuk
2023.09.15.
e-UT 04.02.35:2005 A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái
2005.09.01.
e-UT 04.02.41:1998 Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
1998.09.01.
e-UT 04.02.42:2020 Útépítési adatközlő táblák alkalmazása
2020.08.15.
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2022.05.15.
e-UT 04.04.13:2020/M1:2024 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2024.03.15.
e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2020.05.15.
e-UT 05.01.15:2018 Útépítési kőanyaghalmazok
2019.01.01.
e-UT 05.01.21:2018 Kationaktív bitumenemulziók
2018.03.15.
e-UT 05.01.26:2018 Bitumenes kötőanyagok az útpályaszerkezetek aszfaltburkolati keverékeinek gyártásához
2018.03.15.
e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
2021.12.15.
e-UT 05.02.15:2008 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt
2008.05.15.