Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás

Formanyomtatvány UME eltérési kérelemhez: letöltés

Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás
Tárgy
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
35/2019. (III.6.) ÚB határozat - A 67. sz. főút Kaposvár és az M7 autópálya közötti szakaszán a Kaposfüred elkerülő út R67 jelű 2x2 sávos főúttá történő fejlesztésese
e-UT 04.03.21:2001 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 07.05.11:2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon, e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.03.06.
34/2019. (III.6.) ÚB határozat - Soroksári Duna-ág felett létesülő Osztószigeti gyalogos híd korlát kialakítása
e-UT 07.01.11: 2011 Közúti hidak tervezése 1.
2019.03.06.
33/2019. (III.6.) ÚB határozat - Andornaktálya – Nagytálya között tervezett kerékpárút körforgalmon történő átvezetésénél a közvilágítás elhagyása
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2019.03.06.
32/2019. (III.6.) ÚB határozat - 7451 j. Magyarszombatfa - Csákánydoroszló út, Ivánc belterületi szakaszán ívbővítés részleges hiánya
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.03.06.
31/2019. (III.6.) ÚB határozat - M85 autóút Sopron megközelítése, Csorna II. - Sopron- kelet - Fertőrákos csomópont közötti szakasz, Nagylózs - Sopron- kelet kivitelezési szakasza
e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2019.03.06.
30/2019. (III. 6.) ÚB határozat - M0 útgyűrű Halásztelki és Szigetszentmiklósi forgalmi csomópontok közötti szakasza, 5101 j. út - M0 északi oldali körgeometriás jelzőlámpás alcsomópont átépítése, valamint az 5103 j. úton az M0 autóútra létesítendő új különszintű csomópont, 5103 j. úton tervezett logisztikai körforgalmú csomópont építése II.
e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása, e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.03.11:2001 Útburkolati jelek tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2019.03.06.
27/2019. (III.6.) ÚB határozat - Kalocsa - Paks térségének úthálózat fejlesztése, 512 sz- út 8+714 km sz-ben, 13+031 km sz-ben, valamint 15+084 km szelvényében körfogalmak geometriai kialakítása
e-UT 03.03.11: 2010 Körforgalmak tervezése
2019.03.06.
26/2019.(II.21.) ÚB határozat - M0 útgyűrű Halásztelki és Szigetszentmiklósi forgalmi csomópontok közötti szakasza, 5101 j. út - M0 északi oldali körgeometriás jelzőlámpás alcsomópont átépítése, valamint az 5103 j. úton az M0 autóútra létesítendő új különszintű csomópont, 5103 j. úton tervezett logisztikai körforgalmú csomópont építése II.
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 03.03.41:2004 Különszintű csomópontok, e-UT 03.07.23:2009 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítmények tervezése, e-UT 04.03.11:2001 Útburkolati jelek tervezése, e-UT 06.03.31:2006 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények, e-UT 03.04.11:2010 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 04.03.21:2001 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése, e-UT 04.02.11:2012 Jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése, elhelyezése, alkalmazása és elhelyezése, e-UT 07.05.11:2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon
2019.02.21.
25/2019.(II.21.) ÚB határozat - M1 autópálya Budapest – Tatabánya közötti szakasz, 2019. évi felújításának, ideiglenes forgalomkorlátozására
e-UT 04.05.12:2010 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2019.02.21.
24/2019.(II.21.) ÚB határozat - „2017-2020 évekhez kapcsolódóan hazai és uniós forrásból finanszírozott, helyi- és országos közút-hálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodások megkötése 6 részben” tárgyú keretmegállapodások keretében megvalósuló beruházások
e-UT 06.03.53:2019 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok, e-ÚT 05.01.05:2019 Útépítési kőanyaghalmazok, e-UT 09.04.15:2019 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei, e-UT 05.02.11: Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei, e-UT 06.03.21:2019 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
2019.02.21.
23/2019.(II.21.) ÚB határozat - M2 gyorsforgalmi út 26+692 km szelvényében kialakítandó Gödi csomópont körforgalmak geometriai kialakítása III.
e-UT 03.03.11: 2008 Körforgalmak tervezése
2019.02.21.
22/2019.(II.21.) ÚB határozat - 84 sz. 2x2 sávos főút Tét déli csomópont - Győr (51+000-68+641 km sz. ) közötti szakasz építése
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.12: 2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2019.02.21.
21/2019.(II.21.) ÚB határozat - 83 sz. 2x2 sávos főút Pápa - Tét déli csomópont (32+574-51+000 km sz. ) közötti szakasz építése
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.12: 2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2019.02.21.
19/2019.(II.21.) ÚB határozat - Berettyóújfalu Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ megközelítését biztosító 5 ágú szintbeni csomópont kialakítása
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.21: 2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése, e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti kiszolgáló ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2019.02.21.
18/2019. (II.13.) ÚB határozat - M2 gyorsforgalmi út 26+692 km szelvényében kialakítandó Gödi csomópont kialakítása: a műtárgyak fém korlátoszlopainak korrózióvédelme, közúti vezetőkorlátok elhelyezése II.
e-UT 04.04.12: 2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon,, e-UT 07.05.11: 2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon
2019.02.13.
16/2019. (II.13.) ÚB határozat - M76 autóút Balatonszentgyörgy és Keszthely (5+650-8+600 km sz.) közötti II. építési szakasz
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.02.13.
15/2019. (II.13.) ÚB határozat - M76 autóút M7 autópálya és Balatonszentgyörgy (0+000-5+650 km sz.) közötti I. építési szakasz
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.02.13.
14/2019. (II.13.) ÚB határozat - 8. sz. főút 179+391 km szelvényben kialakítandó ideiglenes útcsatlakozás előírástól eltérő csomóponti távolsága
e-UT 03.02.21: 2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2019.02.13.
12/2019. (I.9.) ÚB határozat - M2 gyorsforgalmi út 26+692 km szelvényében kialakítandó Gödi csomópont csomóponti távolsága, valamint félcsomóponti kialakítása_
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.01.09.
11/2019. (I.9.) ÚB határozat - M30 autópálya Miskolc - Tornyosnémeti szakaszon kerékpáros védelem miatti korlátmagasítás, műtárgyak fém korlát oszlopainak korrózió védelme
e-UT 07.05.11: 2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon
2019.01.09.
9/2019. (I.9.) ÚB határozat - Pécs Szigeti út - Hungária utca nyomvonalon kialakítandó irányhelyes kerékpársáv szélessége
e-UT 03.04.11: 2010 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése
2019.01.09.
8/2019. (I.9.) ÚB határozat - M44 gyorsforgalmi út Kondoros -Békéscsaba közötti szakasz, Fürjesi csomópont, elválasztósáv-, padkaszélessége
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.01.09.
7/2019. (I.9.) ÚB határozat - M44 gyorsforgalmi út Kondoros -Békéscsaba közötti szakasz oldalakadály távolság, közúti vezetőkorlátok elhelyezése, műtárgyak fém korlát oszlopainak korrózió védelme
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.12: 2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 07.05.11: 2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon
2019.01.09.
6/2019. (I.9.) ÚB határozat - Bajai Ipari Park, 511. sz. főút 3+128,87 km szelvényében kialakítandó útcsatlakozás csomóponti távolsága
e-UT 03.03.21: 2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
2019.01.09.
5/2019. (I.9.) ÚB határozat - M0 autópálya 11+650-23+200 km szelvény közötti szakaszra vonatkozó beton vizsgálati módszer - mérési gyakoriság, előírt értékre vonatkozó műszaki eltérés
e-UT 06.03.35: 2008 Hézagaiban vasalt,kétrétegű, mosott felületképzésű betonburkolatú merev útpályaszerkezet építése
2019.01.09.
4/2019. (I.9.) ÚB határozat - Érd NIPÜF Ipari Park, 7. sz. főút 24+996 km szelvényében kialakítandó útcsatlakozás csomóponti távolsága
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.01.09.
2/2019. (I.9.) ÚB határozat - Dabas, 5202. j. út 23+813 km szelvényben kialakítandó útcsatlakozás csomópontok távolsága
e-UT 03.01.11: 2008 Közutak tervezése
2019.01.09.
1/2019. (I.9.) ÚB határozat - Dunakeszi, 7987. hrsz-ú ingatlan közúti kapcsolatának kialakítása
szakmai állásfoglalás
2019.01.09.
94/2021. (VII.14.) ÚB határozat - Csopak, 71. sz. főút Lepsény – Fenékpuszta II. rendű főút mellett, a 167/5 hrsz-ú ingatlanon tervezett sportlétesítmény megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2021.07.14.
93/2021. (VII.14.) ÚB határozat - Keszthely, Tapolcai út, Martinovics utca – Gyenesdiás körforgalom közötti kerékpárút fejlesztésére
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.07.14.
92/2021. (VI.30.) ÚB határozat - M76 Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése
e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
2021.06.30.
91/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Mezőkovácsháza belterületi kerékpárforgalmi létesítmény II. ütemének fejlesztése
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
90/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Mezőkovácsháza belterületi kerékpárforgalmi létesítmény I. ütemének fejlesztése
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
89/2021. (VI.30.) ÚB határozat - 75. sz. főút 61+544 – 65+130 km szelvények közötti szakasz fejlesztése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2021.06.30.
88/2021. (VI.30.) ÚB határozat - M44 gyorsforgalmi út 44. sz. főúti csomópont (Kunszentmárton észak) megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2011 Körforgalmak tervezése
2021.06.30.
87/2021. (VI.30.) ÚB határozat - 1. sz. főút 79+700 km szelvény – 1. sz. vasútvonal 940+78 hm szelvényben tervezett különszintű közúti keresztezés megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2021.06.30.
86/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Gyula, Dobozi úti kerékpárút felújítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
85/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Baja, 5501 j. út és a Nagy István utca csomópontjában létesítendő körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.03.11:2011 Körforgalmak tervezése
2021.06.30.
83/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Debrecen, Nyugati kiskörút Tisza István utca – Antall József utca közötti szakaszán létesítendő kerékpáros létesítmény megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
82/2021. (VI.30.) ÚB határozat - 47. sz. főút 29+722,6 km szelvényében tervezett útcsatlakozás megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2021.06.30.
81/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Göd, M2 autóút 26+692 km szelvényben létesítendő körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.03.11:2011 Körforgalmak tervezése
2021.06.30.
79/2021. (VI.23.) ÚB határozat - az M5 autópálya Csengelei pihenőhely közúti hálózatba illesztése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.07.22:2007 Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé
2021.06.23.
77/2021. (VI.10.) ÚB határozat - M100 autóút Esztergom – M1 autópálya közötti szakasz megvalósítása
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése, e-UT 03.01.15:2020 20m koronaszélességű 2x2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai
2021.06.10.
76/2021. (VI.10.) ÚB határozat - M76 autóút ideiglenes végcsomópontja – 76. sz. főút 3. és 4. korrekciós szakasz és „B” csomóponti ág által alkotott körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése,
2021.06.10.
75/2021. (VI.10.) ÚB határozat - 13. és 81. sz. főút fejlesztése a Komárom – Székesfehérvár 8-801 sz. elkerülő szakasz kölönszintű csomópontja közötti szakasz
e-UT 03.01.15:2020 20 m koronaszélességű 2x2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai
2021.06.10.
74/2021. (VI.10.) ÚB határozat - M30 autópálya Miskolc – Tornyosnémeti között II. rész „B” építési szakasz 40+500 – 64+700 km szelvény között, a Csobádi pihenőhely megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2021.06.10.
73/2021. (VI.10.) ÚB határozat - „6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejárójáig” projekt megvalósítása
e-UT 03.01.15:2020 20 m koronaszélességű 2x2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2021.06.10.
72/2021. (VI.10.) ÚB határozat - Nagykovácsi, Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola bővítése kapcsán építés ideje alatti ideiglenes közúti csatlakozás kialakítása
e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2021.06.10.
71/2021. (V.26.) ÚB határozat - Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Esztergom - Dömös szakaszának megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.05.26.
95/2018. (IX.26.) ÚB határozat - Kaposmérő Ipari Park megközelítését biztosító, 610. sz. főút 13+46 km szelvényében tervezett útcsatlakozás távolsága a meglévő csomóponttól
e-UT 03.03.21: Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
2018.09.26.