Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás

Formanyomtatvány UME eltérési kérelemhez: letöltés

Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás
Tárgy
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
91/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Mezőkovácsháza belterületi kerékpárforgalmi létesítmény II. ütemének fejlesztése
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
90/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Mezőkovácsháza belterületi kerékpárforgalmi létesítmény I. ütemének fejlesztése
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
89/2021. (VI.30.) ÚB határozat - 75. sz. főút 61+544 – 65+130 km szelvények közötti szakasz fejlesztése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2021.06.30.
88/2021. (VI.30.) ÚB határozat - M44 gyorsforgalmi út 44. sz. főúti csomópont (Kunszentmárton észak) megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2011 Körforgalmak tervezése
2021.06.30.
87/2021. (VI.30.) ÚB határozat - 1. sz. főút 79+700 km szelvény – 1. sz. vasútvonal 940+78 hm szelvényben tervezett különszintű közúti keresztezés megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2021.06.30.
86/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Gyula, Dobozi úti kerékpárút felújítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
85/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Baja, 5501 j. út és a Nagy István utca csomópontjában létesítendő körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.03.11:2011 Körforgalmak tervezése
2021.06.30.
83/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Debrecen, Nyugati kiskörút Tisza István utca – Antall József utca közötti szakaszán létesítendő kerékpáros létesítmény megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2021.06.30.
82/2021. (VI.30.) ÚB határozat - 47. sz. főút 29+722,6 km szelvényében tervezett útcsatlakozás megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2021.06.30.
81/2021. (VI.30.) ÚB határozat - Göd, M2 autóút 26+692 km szelvényben létesítendő körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.03.11:2011 Körforgalmak tervezése
2021.06.30.
79/2021. (VI.23.) ÚB határozat - az M5 autópálya Csengelei pihenőhely közúti hálózatba illesztése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.07.22:2007 Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé
2021.06.23.
199/2020.(XII.15.) ÚB határozat - Pécsvárad 6544 sz. összekötő út 2+736 – 2+766 km szelvény közötti kerékpáros nyom megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2020.12.09.
198/2020.(XII.9.) ÚB határozat - 8639 j. Szombathely – Csepreg összekötő út 1+761,5 km szelvény, bal oldalon tervezett útcsatlakozás megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása, e-UT 03.03.21:2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
2020.12.09.
197/2020.(XII.9.) ÚB határozat - Petőfibánya, 2402 j. Selyp – Gyöngyöspata összekötő út 2+521,58 - 2+751 km szelvény közötti szakasz, jobb oldalon tervezett kerékpáros létesítmény megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2020.12.09.
196/2020.(XII.9.) ÚB határozat - Pilisborosjenő 11105 sz. bekötő út 0+920 km szelvényében kialakítandó útcsatlakozás megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.12.09.
195/2020.(XII.9.) ÚB határozat - 7328 j. út és Zalaegerszeg északi tehermentesítő út kapcsolatát biztosító körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.12.09.
194/2020.(XII.9.) ÚB határozat - M100 autóút Esztergom – M1 autópálya közötti kapcsolat fejlesztése
e-UT 05.02.56:2019 Hideg remix című
2020.12.09.
192/2020.(XII.9.) ÚB határozat - M76 Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat megvalósítása
e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2020.12.09.
191/2020.(XII.9.) Úb határozat - M1 autópálya Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont közötti szakasz 2x3 sávra bővítése
e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2020.12.09.
190/2020.(XII.9.) ÚB határozat - Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. sz. főút közötti összekötő út megvalósítása
e-UT 03.03.21:2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
2020.12.09.
188/2020.(XII.9.) ÚB határozat - 6239 j. Györköny – Bikács közötti összekötő út megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.12.09.
186/2020.(XII.9.) ÚB határozat - 102 j. Herceghalom – Zsámbék – Pilisjászfalu másodrendű főút 4+046 km szelvény jobb oldalon kialakítandó útcsatlakozás megvalósítása
e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2020.12.09.
185/2020. (XI. 25.) ÚB határozat - Tokaji „Erzsébet királyné” Tisza-híd felújítása és kerékpáros átvezetés megvalósítása. Kerékpáros létesítmények kialakítása és a tervezett körforgalom geometriájának módosítása a Tokaji „Erzsébet királyné” Tisza-híd környezetében tárgyú projekt megvalósítására
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2020.11.25.
184/2020. (XI. 18.) Úb határozat - M100 autóút Esztergom – M1 autópálya közötti kapcsolat fejlesztésére
e-UT 03.07.31:2008 Közúti alagutak létesítésének általános feltételei, e-UT 03.01.15:2019 20 m koronaszélességű 2x2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítés, e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2020.11.18.
183/2020. (XI. 18.) ÚB határozat - Kaposvár, Városház utca 82/3 hrsz-on megvalósítandó utcaszinti parkoló útcsatlakozásának kialakítása
e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2020.11.18.
181/2020. (XI.4.) ÚB határozat - M76 Zalaegerszeg – M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat megvalósítása
e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2020.11.04.
180/2020. (XI.4.) ÚB határozat - Sirok 0163/2,4,10; 0153/16; 0149/15 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátása
e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2020.11.04.
179/2020. (XI.4.) ÚB határozat - Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása 2.
e-UT 03.03.41:2004 különszintű csomópontok tervezése, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki
2020.11.04.
178/2020. (XI.4.) ÚB határozat - Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása 1.
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2020.11.04.
177/2020. (XI.4.) ÚB határozat - M3 autópálya gödöllői felhajtónál meglévő körforgalmú csomóponttól, a Gödöllő Haraszti utca – Kenyérgyári út csomópontjáig tervezett összekötő út megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.11.04.
176/2020. (XI.4.) ÚB határozat - Cegléd, 311. sz. főút 33+160-33+275 km szelvénye közötti meglévő vasúti felüljáró fejlesztésére
e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR), e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
2020.11.04.
175/2020. (XI.4.) ÚB határozat - Alsónémedi, 0221/28 hrsz-ú ingatlan, 46104 j. út jobb oldal, 0+658 km szelvényében tervezett közúti kapcsolatának megvalósítására
e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR), e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
2020.11.04.
174/2020. (XI.4.) ÚB határozat - Hajmáskér HM iparvágány és a 8214. sz. út keresztezésében létesítendő átjáró geometriai kialakítása
03.06.11:2005 Szintbeni közúti – vasúti átjárók kialakítása
2020.11.04.
173/2020. (X.21.) ÚB határozat - M44 gyorsforgalmi út Lakitelek – Tiszakürt közötti szakasz, Lakiteleki Üzemmérnökség megvalósítása
e-UT 03.07.21:2019 Autópálya-mérnökségek és kombinált mérnökségek tervezése
2020.10.21.
172/2020. (X.21.) ÚB határozat - 6237 j. (M6 autópálya – 6. sz. főút) közötti összekötő út megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.10.21.
171/2020. (X.21.) ÚB határozat - 36 sz. főút 21+330 km szelvényében lévő Tiszavasvári, Szent Mihály KFCS híd (törzsszám: P1826) felújítása
e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
2020.10.21.
170/2020. (X.21.) ÚB határozat - 6317 j. Szekszárd – Simontornya 2x1 sávos összekötő út fejlesztéséből kimaradt, 26+540-30+657 és 32+548-35+508 km szelvények közötti szakaszok rekonstrukciója
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.01.12:2003 A vonalvezetés tervezése, a vízszintes és magassági vonalvezetés összehangolása
2020.10.21.
166/2020. (X.21.) ÚB határozat - 23. és 25. sz. másodrendű főutak Bátonyterenye – Bánréve közötti szakasz fejlesztésése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.10.21.
165/2020. (X.21.) ÚB határozat - Ráckevei – Soroksári Dunaág-híd meder és felhajtó hídjainak megvalósítására vonatkozó műszaki eltérés
e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1.
2020.10.21.
163/2020. (X.21.) ÚB határozat - Szeged, Pick feldolgozó üzem megvalósításához kapcsolódó, 5. sz. főút 162+676 – 164+915 km szelvények közötti szakasz négynyomúsítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2020.10.21.
162/2020. (X.21.) ÚB határozat - Budapest – Balaton kerékpáros útvonal Budapest – Etyek közötti szakaszán belül, a Biatorbágy település belterületi szakasz megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2020.10.21.
159/2020. (X.7.) ÚB határozat - az ideiglenes forgalomkorlátozás kialakítására, az M6 autópálya vonatkozásában,
e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomkorlátozása
2020.10.07.
158/2020. (X.7.) ÚB határozat - Köveskál belterületén, a 7313 j. út 7+010-7+167 km szelvények között, jobb oldali szakaszon kialakítandó járda megvalósítása
e-UT 03.07.23:2009 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése
2020.10.07.
157/2020. (X.7.) ÚB határozat - SafeCross „okos zebra” telepítése, Ajka
e-UT 04.03.11:2001 Útburkolati jelek tervezése
2020.10.07.
156/2020. (X.7.) ÚB határozat - SafeCross „okos zebra” telepítése, Páty
e-UT 04.03.11:2001 Útburkolati jelek tervezése
2020.10.07.
155/2020. (X.7.) ÚB határozat - 52 sz. főút, 5. sz. főúti csomópont – M5 autópálya közötti szakasz, 4+273,72 km szelvényében (Dunaföldvári út – Írisz utca – Marozsi dűlő) csomópontban tervezett turbó típusú körforgalmú csomópont
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2020.10.07.
154/2020. (X.7.) ÚB határozat - M1 autópálya Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont közötti szakasz 2x3 sávra bővítése, 1. sz. főút 12,7 km szelvényében létesítendő Biatorbágyi csomópont
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.07.43:2006 Közúti zajárnyékoló falak Létesítése és fenntartása
2020.10.07.
153/2020. (X.7.) ÚB határozat - M76 autóút Fenékpusztai csomópont terveinek átdolgozása, Keszthely 2x2 sávos főúti bekötésének megvalósítása
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2020.10.07.
151/2020. (X.7.) ÚB határozat - 23. és 25. sz. másodrendű főutak Bátonyterenye – Bánréve közötti szakasz fejlesztésése 3.
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.07.24:2009 A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése, e-UT 03.07.23:2009 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítmények tervezése,
2020.10.07.
150/2020. (X.7.) ÚB határozat - M4 gyorsforgalmi út Püspökladány – Berettyóújfalu közötti szakasz fejlesztése
e-UT 07.05.11:2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon, e-UT 03.01.15:2019 20 m koronaszélességű, 2x2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai, e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT 1.), e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2020.10.07.