Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás

Formanyomtatvány UME eltérési kérelemhez: letöltés

Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás
Tárgy
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
29/2020. (IV.2.) ÚB határozat - 441. sz. főút Kecskemét elkerülő – Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2020.04.02.
30/2020. (IV.2.) ÚB határozat - Gödöllő – Hatvan vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése
e-UT 03.06.12:2017 Szintbeni közúti-vasúti keresztezések
2020.04.02.
31/2020. (IV.2.) ÚB határozat - M0 rekonstrukció 11+650-23+200 km szelvény közötti szakasz
e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2020.04.02.
32/2020. (IV.2.) ÚB határozat - 48. sz. Debrecen – Nyírábrány II. rendű főút II. építési ütem 20+285-30+006 km szelvény közötti fejlesztésre
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.04.02.
33/2020. (IV.2.) ÚB határozat - Kistelek, 093 hrsz-ú összekötő út szilárd burkolatának kiépítésére, előírástól eltérő csomóponti távolság
e-UT 03.02.21:2004 Közút melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2020.04.02.
34/2020. (IV.2.) ÚB határozat - Zsadány Község Béke utca, Zrínyi utca – Sportpálya közötti, valamint a Béke utca 57. – Petőfi utca közötti kerékpárút megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2020.04.02.
35/2020. (IV.2.) ÚB határozat - Tiszabecs külterületén tervezett kavics/homokbánya kiszolgáló útjának, a 4129 j. Penyige – Tiszabecs összekötő út 29+172 km szelvény környezetében történő csatlakozásának kialakítása
e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2020.04.02.
36/2020. (IV.2.) ÚB határozat - 47. sz. főút 215+500 km szelvényében található körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2020.04.02.
21/2020. (III.26.) ÚB határozat - a 2622 j. Szikszó-Gagyvendégi út mellett, a Szikszó, 267 hrsz. –ú ingatlanon megvalósítandó önkiszolgáló autómosó közúti kapcsolatának kialakítása
e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása
2020.03.26.
16/2020. (III.11.) ÚB határozat - Keszthely, 71. sz. főút – 73162 j. út csomópontjában létesítendő körforgalmú csomópont megvalósítása
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2020.03.11.
17/2020. (III.11.) ÚB határozat - M30 autópálya Tornyosnémeti – Miskolc közötti, 64+700-86+848 km szelvény közötti szakasz mélyszivárgók kialakítása
e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2020.03.11.
18/2020. (III.11.) ÚB határozat - M1 autópálya Tatabánya-Újváros – Győr (M19) csomópont közötti szakasz 2x3 sávos bővítése
e-UT 07.05.11:2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1., e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 07.03.21:2004 Közúti hidak szigetlése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata
2020.03.11.
19/2020. (III.11.) ÚB határozat - Páty, Bóbita utca kiépítésére vonatkozó előírástól eltérő csomóponti távolság
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.03.11.
20/2020. (III.11.) ÚB határozat - 3210 j. út Gyöngyös – Adács összekötő út 0+000-1+520 km szelvények közötti szakaszának felújítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2020.03.11.
8/2020. (II.12.) ÚB határozat - Az M2 gyorsforgalmi út M0 autóúti csomópont és Dunakeszi dél (2101 j. út) forgalmi csomópontok közötti üzemi sáv időszakos megnyitására
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezés, e-UT 04.01.15:2019 Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek
2020.02.12.
10/2020. (II.12.) ÚB határozat - A 67. sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítására – Látrány elkerülő szakasz
e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.02.12.
11/2020. (II.12.) ÚB határozat - A 37 sz. főút 8+475-26+990 km szelvény közötti szakasz 2x2 forgalmi sávos kialakítása
e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2020.02.12.
12/2020. (II.12.) ÚB határozat - A Tatabánya 0182/3 hrsz.-ú ingatlanra tervezett fejlesztési terület közúti kapcsolatának megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.02.12.
13/2020. (II.12.) ÚB határozat - A Rákos – Hatvan vasútvonal 351+38,56 hm szelvényében épülő közúti felüljáró fejlesztése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.02.12.
14/2020. (II.12.) ÚB határozat - Tapolca, Szabó Magda utca kikötése és útcsatlakozás megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.02.12.
15/2020. (II.12.) ÚB határozat - Köveskál, belterületén, a Fő utca mentén, a 7313. j. út 7+170-7+435 km szelvény közötti jobb oldalon kialakítandó járda megvalósítása
e-UT 03.07.23:2009 A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése
2020.02.12.
2/2020.(I.8.) ÚB határozat - M85 autóút V. építési szakasz megvalósítására - a földmű felső 1,0 méter vastag rétegében lévő térfogatváltozó agyag talaj meszes talajkezelés
e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2020.01.08.
3/2020.(I.8.) ÚB határozat - Marcali Keleti Iparterület fejlesztése - előírástól eltérő csomóponti távolság
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.01.08.
5/2020.(I.8.) ÚB határozat - Békéscsaba, Fürjesi út (távlati 444. sz. főút) fejlesztése - előírástól eltérő csomóponti távolság
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.01.08.
6/2020.(I.8.) ÚB határozat - M4 gyorsforgalmi út Üllő – Albertirsa (I. építési szakasz) 28+856-58+821 km szelvény közötti szakasz megvalósítása - előírástól eltérő oldalesés
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2020.01.08.
7/2020.(I.8.) ÚB határozat - 82. sz. – 832. sz. főúti csomópont körforgalommá történő átépítése - előírástól eltérő csomóponti távolság
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2020.01.08.
176/2019. (XII.12.) ÚB határozat - M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya – Ököritófülpös közötti szakasz létesítése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.12.12.
173/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. sz. főút és a 86. sz. főút közötti szakaszának fejlesztése
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 07.05.11:2010 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.12.11.
174/2019. (XII.11.) ÚB határozat - M1 autópálya Mosoni pihenőhely átépítésével, új csomópont létesítése
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.12.11.
175/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Rákos – Hatvan vasútvonal megvalósítása, 189+73 hm szelvényében épülő közúti felüljáró, valamint a 189+73 hm szelvényében épülő közúti felüljáróhoz tartozó összekötő út Rákos-patak feletti híd korlát kialakítása
e-UT 07.01.11:2010 Közúti hidak tervezése, e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2019.12.11.
177/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Csajág megközelítése céljából kihelyezendő útirányjelző tábla alkalmazása 710. sz. főúton
e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2019.12.11.
178/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Győr M1 autópálya bal és jobb pálya – 83. sz. Városlőd-Pápa-Győr másodrendű főút körforgalmi csomópontjaiban a középszigeteken elhelyezni kívánt művészeti alkotások megvalósítására
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2019.12.11.
179/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Hortobágy-halastó – Balmazújváros közötti kerékpáros létesítmények megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2019.12.11.
180/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Felsőpakony, 016/9 hrsz-ú ingatlan megközelítés érdekében, a 4601. j út 24+420 km szelvényében magvalósítandó útcsatlakozás
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.12.11.
181/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Balatonberény – Balatonszentgyörgy – Vörs kerékpáros útvonal megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.12.11.
183/2019. (XII.11.) ÚB határozat - Karcag, 4. sz. főút 163+499 km szelvény, jobb oldalán, valamint a 163+702 km szelvény bal oldalán, a KARCAGI IPARI PARK gyűjtőtábla meglévő tartószerkezeten történő, telephelyet jelző táblák kihelyezése
e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2019.12.11.
184/2019. (XII.11.) ÚB határozat - 68118 j. Őrtilosi bekötő út 5+900-6+555 km szelvény közötti szakasz megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.12.11.
160/2019. (XI.26.) ÚB határozat - Kaposvár, 2309/1 hrsz.-ú, valamint a 2309/2 hrsz-ú ingatlanon létesítendő áruházak megközelítését biztosító jelzőlámpás csomópont megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.11.26.
161/2019. (XI.26.) ÚB határozat - Curviameter készülékkel történő behajlásmérés alkalmazása
e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
2019.11.26.
162/2019. (XI.26.) ÚB határozat - 26. sz. főút Sajószentpéter – Kazincbarcika elkerülő szakaszának kiépítése kapcsán, kiépítésre kerülő 260. sz. főút végcsomópontja és a 26. sz. főút közötti, 2606. j. út rekonstrukciója
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése
2019.11.26.
163/2019. (XI.26.) ÚB határozat - M1 autópálya 94 km szelvény (jobb pálya) pihenőben tervezett gyorsétterem közlekedési kapcsolatára
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.11.26.
164/2019. (XI.26.) ÚB határozat - Táborfalva, Tarcsay út 49. szám alatti, ingatlan (Hrsz.: 0111/2) közúti kapcsolatának kialakítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.11.26.
165/2019. (XI.26.) ÚB határozat - 23. és a 25. számú másodrendű főutak Bátonyterenye – Bánréve közötti útszakasz fejlesztése 3.
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.11.26.
166/2019. (XI.26.) ÚB határozat - 51. sz. főút Baja – Herceghalom – országhatár közötti szakasz műszaki eltérési kérelme
e-UT 03.03.11:2010 Körforgalmak tervezése, e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése, e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2019.11.26.
167/2019. (XI.26.) ÚB határozat - Monori Autópálya Mérnökségi telep elhelyezése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2019.11.26.
168/2019. (XI.26.) ÚB határozat - M76 autóút M7 autópálya és Balatonszentgyörgy közötti (0+000-5+650 km szelvény) I. építési szakasz megvalósítása
e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 03.01.11:2010 Közutak tervezése,
2019.11.26.
169/2019. (XI.26.) ÚB határozat - M76 autóút Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti (5+650 – 8+600 km szelvény) II. építési szakasz megvalósítása
e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, e-UT 03.01.11:2010 Közutak tervezése
2019.11.26.
170/2019. (XI. 26.) ÚB határozat - Tab 6509. sz. Iregszemcse – Tab összekötő út 13+075 – 13+246 km szelvények közötti elektromos hálózat fejlesztése
e-UT 04.04.12:2010 Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon
2019.11.26.
152/2019. (XI.6.) ÚB határozat - az M35 autópálya Debrecen, építendő Józsai csomópont és az M35 autópálya – 354 sz. főút csomópontjának átépítése, előírástól eltérő útirányjelző tábla elhelyezése
e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2019.11.09.
153/2019. (XI.6.) ÚB határozat - az M76 autóút 0+000-5+650 km szelvények közötti szakasz megvalósítása - előírástól eltérő pályaszerkezet kialakítása
e-UT 05.02.11:2010 Útépítési aszfaltkeverékek – Aszfaltbeton (AC)
2019.11.06.