Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás

Formanyomtatvány UME eltérési kérelemhez: letöltés

Műszaki eltérés/egyedi állásfoglalás
Tárgy
ÚME Nyilvántartási szám és cím
Hatályba lépés dátuma
Megtekintés
160/2023. (XII.13.) ÚB határozat - Szólád belterület 362/1 hrsz. és 112 hrsz. alatti útszakaszon a Kossuth Lajos utca és a Szárszói utca nyugati oldalán járda építés megvalósítása
e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
2023.12.13.
159/2023. (XII.13.) ÚB határozat - Gyömrői Ipari Park feltáró út megvalósítása
e-UT 03.03.21:2004 Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése
2023.12.13.
158/2023. (XII.13.) ÚB határozat - Városliget, Millenniumi híd felújítására és a Kós Károly sétány fejlesztése
e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1., e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR), e-UT 07.03.25:2020 Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és kocsipálya burkolata
2023.12.13.
157/2023. (XII.13.) ÚB határozat - Nyíregyháza, Ipari Park fejlesztés során, a 31583 hrsz-ú ingatlan személygépkocsi parkoló építésének megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2023.12.13.
156/2023. (XII.13.) ÚB határozat - Gyorsforgalmi utak és főutak mellett elhelyezni kívánt turisztikai nevezetességre utaló táblák szakmai tartalmát véleményező Turisztikai Testület létrehozása
e-UT 04.02.33:2023 Közúti jelzőtáblák. Turisztikai jelzőtáblák és alkalmazásuk
2023.12.13.
155/2023. (XII.13.) ÚB határozat - M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás (kelet) közötti szakasz megvalósítása
e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
2023.12.13.
154/2023. (XII.13.) ÚB határozat - 68. sz. főút, Böhönye – 7. sz. főút közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítés megvalósítása
e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése, e-UT 03.03.21:2004 Szinbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése, e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2023.12.13.
152/2023. (XII.13.) ÚB határozat - e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 számú útügyi műszaki előírás szerinti eseti ellenőrzésekre, valamint az eseti ellenőrzést végző szervezet a tevékenységére vonatkozó értelmezés
e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei
2023.12.13.
150/2023. (XII.13.) ÚB határozat - Útinform számára történő napi információs adatszolgáltatás megvalósítása
e-UT 08.01.31:2019 Az Útinform számára történő információszolgáltatás módja és rendje
2023.12.13.
149/2023. (XII.13.) ÚB határozat - OKA - részletpont felismerhetősége, láthatósága érdekében elhelyezendő azonosító jelet tartalmazó tábla alkalmazása
e-UT 08.01.11:1995 Az azonosító pont típusú helyazonosítási mód
2023. 12.13.
148/2023. (XI.22.) ÚB határozat - M2 gyorsforgalmi út Vác dél – Vác észak közötti fejlesztés megvalósítása
e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
2023.11.22.
147/2023. (XI.22.) ÚB határozat - 32. sz. főút Jászberény – Szolnok (31. sz. főút csomópont – M4 csomópont) között tervezett burkolatmegerősítés és párhuzamos kerékpárút fejlesztés megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR), e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai, e-UT 03.06.11:2005 Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása
2023.11.22.
146/2023. (XI.22.) ÚB határozat - „Dunakiliti – Dobrohošť (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros híd kiépítése – II. rész mederhíd építése” projekt megvalósítása
e-UT 07.03.11:2018/M1:2020 Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei
2023.11.22.
145/2023. (XI.22.) ÚB határozat - Szeged, Kenyérgyári út és Textilgyári út rekonstrukciója
e-UT 06.02.11:2022 Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai
2023.11.22.
143/2023. (XI.22.) ÚB határozat - Szigetszentmiklós, 51101. j. út 5+575 km szelvényben (Csepeli út – Bercsényi utca – Rákóczi utca – Wesselényi utca csomópont) tervezett kijelölt gyalogos-átkelőhely megvalósítása
e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
2023.11.15.
142/2023. (XI.22.) ÚB határozat - Mád – Tarcal közötti kerékpáros létesítmény megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2023.11.22.
141/2023. (XI.13.) ÚB határozat - 471. sz. Nyírbátor elkerülő utak tervezés
e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése
2023.11.08.
140/2023. (XI.13.) ÚB határozat - 26. sz. főút Kazincbarcika - országhatár közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítés
e-UT 03.03.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosforgalom közforgalmú létesítményeinek tervezése
2023.11.08.
138/2023. (XI.8.) ÚB határozat - Keszthely, Ady Endre utca – Lovassy utca – Apát utca – Borbás Vince sétány csomópont átépítése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2023.11.08.
137/2023. (X.25.) ÚB határozat - 71-es számú vasútvonal fejlesztése során, az Őrbottán, Petőfi Sándor utcai szintbeni átjáró megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2023.10.25.
135/2023. (X.25.) ÚB határozat - 73. sz. főút Csopak – Veszprém (71. sz. főút – 8. sz. főút közötti) szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítés és párhuzamos kerékpárút fejlesztés megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR), e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése
2023.10.25.
134/2023. (X.25.) ÚB határozat - M6 autópálya 191+605 – 192+200 km szelvény közötti szakasz megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2023.10.25.
132/2023. (X.25.) ÚB határozat - Budapest, XIII. kerület Cserhalom utca szabályozási vonalon belüli komplex forgalomrendezési terv megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2023.10.25.
131/2023. (X.25.) ÚB határozat - 3210. j. út 2+300 – 3+100 km szelvény között, Adács – Gyöngyöshalász közötti kerékpáros létesítmény megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.04.11:2010 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése
2023.10.25.
130/2023. (X.25.) ÚB határozat - Tokaj, hrsz. 1051 ingatlanon tervezett új élelmiszerüzlet közúti kapcsolatának megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2023.10.25.
129/2023. (X.25.) ÚB határozat - Pécs, Belváros – Kertváros közötti kerékpárút megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2023.10.25.
128/2023. (X.25.) ÚB határozat - Pécs, Belváros – Kertváros közötti kerékpárút megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2023.10.25.
127/2023. (X.16.) ÚB határozat - Mogyoród, ASTRA filmstúdiók, irodák, raktárak, műhelyek megközelítését biztosító közlekedő utak és körforgalmú csomópont országos közúti csatlakozásának megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2023.10.16.
124/2023. (X.11.) ÚB határozat - Tamási (Termálfürdő) – Dombóvár (központ) között tervezett kerékpárút megvalósítása
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése
2023.10.11.
123/2023. (X.11.) ÚB határozat - 68. sz. főút Lábod – Böhönye közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat megerősítése
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2023.10.11.
122/2023. (X.11.) ÚB határozat - 26. sz. főút Kazincbarcika - országhatár közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítése
e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR), e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
2023.10.11.
119/2023. (X.11.) ÚB határozat - M7 autópálya jobb pálya, 221+430 – 229+900 km szelvényei között tervezett szintre hozó felújítási munkára vonatkozó forgalomkorlátozások megvalósítása
e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2023.10.11.
118/2023. (X.11.) ÚB határozat - M1 autópálya jobb és bal pálya, 113+465 – 124+971 km szelvényei között tervezett szintre hozó felújítási munkára vonatkozó forgalomkorlátozások megvalósítása
e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2023.10.11.
116/2023. (IX.27.) ÚB határozat - 26. sz. főút Kazincbarcika - országhatár közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítése
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 03.03.11:2022 Körforgalmak tervezése
2023.09.27.
115/2023. (IX.27.) ÚB határozat - 66. sz. főút Pécs – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítése
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása, e-UT 08.02.12:2022 Aszfaltburkolatok fenntartása
2023.09.27.
114/2023. (IX.27.) ÚB határozat - Tápiószőlős, 1002 hrsz-ú ingatlanon tervezett intermodális buszátszálló közlekedési kapcsolatának megvalósítása
e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése
2023.09.27.
112/2023. (IX.27.) ÚB határozat - Az alacsony zajszintű kopóréteg keverék alkalmazása
e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetei aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei, e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei
2023.09.27.
111/2023. (IX.27.) ÚB határozat - A hidegaszfalt vékonyréteg alkalmazása
e-UT 06.03.63:2019 Útpályaszerkezetek bevonatai
2023.09.27.
110/2023. (IX.27.) ÚB határozat - Villámvédelem műszeres méréssel történő felülvizsgálatának elhagyása
e-UT 08.01.25:2019 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete
2023.09.27.
109/2023. (IX.27.) ÚB határozat - M3 autópálya bal pálya, 90+600 – 99+805 km szelvényei között tervezett szintre hozó felújítási munkaira vonatkozó forgalomkorlátozások megvalósítása
e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2023.09.27.
108/2023. (IX.27.) ÚB határozat - Közúti munkahelyek előírástól eltérő maximális hosszban történő kialakítása és a forgalomkorlátozások előírástól eltérő egymástól való távolsága
e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
2023.09.27.
106/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Békéscsaba, 446. sz. út 1+095 km szelvényében levő csomópont fejlesztése
e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezése című
2023.09.13.
105/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Debrecen, Böszörményi úton az Árpád Vezér Általános Iskola előtt (35. sz. főút 79+720 km szelvény) telepítendő SafeCross rendszerű intelligens kijelölt gyalogosátkelőhely
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2023.09.13.
104/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Mohács, Kossuth Lajos utca 95-97. szám előtt (5121. j. összekötő út 3+480 km szelvény) telepítendő SafeCross rendszerű intelligens kijelölt gyalogosátkelőhely
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2023.09.13.
103/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Vecsés, Dózsa György út – Halmi utca kereszteződésében (4602. j. összekötő út 1+812 km szelvény) telepítendő SafeCross rendszerű intelligens kijelölt gyalogosátkelőhely
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2023.09.13.
102/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Gödöllő, Isaszegi úton, a Hajós Alfréd Iskola előtt található kereszteződésében (3103. j. összekötő út 22+660 km szelvény) telepítendő SafeCross rendszerű intelligens kijelölt gyalogosátkelőhely
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2023.09.13.
101/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Sopron, Csengery utca – Arany János utca kereszteződésében telepítendő SafeCross rendszerű intelligens kijelölt gyalogosátkelőhelyek
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2023.09.13.
100/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Gödöllő, Dózsa György út – Kazinczy körút kereszteződésében (2104. j. összekötő út 24+630 km szelvény) telepítendő SafeCross rendszerű intelligens kijelölt gyalogosátkelőhely
e-UT 04.03.12:2022 Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása
2023.09.13.
99/2023. (IX.13.) ÚB határozat - Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti előtér műtárgy bővítésének megvalósítása
e-UT 07.01.11:2011 Közúti hidak tervezése (KHT) 1., e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2023.09.13.
98/2023. (IX.13.) ÚB határozat - 4. sz. főút Hajdúszoboszló – Debrecen közötti szakaszának négynyomúsításának megvalósítása
e-UT 04.02.11:2012 Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése, e-UT 04.04.13:2020 Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
2023.09.13.